Upplýsingar um leyfi

Löggilding starfsheita í nokkrum tækni- og hönnunargreinum

Löggilding starfsheita í nokkrum tækni- og hönnunargreinum:

Leyfi um starfsheiti er veitt skv.  lögum um löggildingu nokkurra starfsheita sérfræðinga í tækni-og hönnunargreinum, nr. 8/1996. Þessi starfsheiti eru:

 • arkitektar/húsameistarar
 • byggingafræðingar
 • hagfræðingar
 • húsgagna- og/eða innanhússarkitektar (húsgagna- og/eða innanhússhönnuðir)
 • iðnfræðingar
 • landslagsarkitektar (landslagshönnuðir)
 • raffræðingar
 • skipulagsfræðingar
 • tæknifræðingar
 • tölvunarfræðingar
 • verkfræðingar
 • Umsókn um starfsheiti (annarra en raffræðinga) sem skal vera skrifleg, sendist ásamt staðfestu ljósriti prófskírteina með einkunnum, til atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis, Skúlagötu 4, 150 Reykjavík.
 • Umsókn um starfsheiti raffræðinga skal vera skrifleg og sendist ásamt staðfestu ljósriti prófskírteina til atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis, Skúlagötu 4, 150 Reykjavík.
Athugið að krafist er staðfestra afrita.  Verkfræðingar þurfa að skila gögnum úr BS og MS prófum.

Meðferð umsóknar:
Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti sendir umsókn og ljósrit prófskírteina til umsagnar fagfélaga.

Ef umsögnin er jákvæð er útbúið leyfisbréf og umsækjanda tilkynnt að leyfisbréfið sé til afhendingar í iðnaðarráðuneyti gegn greiðslu gjalds í samræmi við lög um  aukatekjur ríkissjóðs, nr. 88/1991.