Fréttir um sjávarútvegs- og landbúnaðarmál

Afli fyrir kolmunna og norsk-íslenska síld á árinu 2017 ákveðinn - 30.12.2016

Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra hefur gefið út reglugerðir um leyfilega heildarveiði á norsk-íslenskri síld og leyfilega upphafsveiði á kolmunna á árinu 2017.

Lesa meira

Heildsöluverð á mjólk og mjólkurafurðum hækkar um 1,7% - 28.12.2016

Verðlagsnefnd búvara hefur tekið samhljóða ákvörðun um að heildsöluverð á mjólk og mjólkurafurðum hækki um 1,7% hinn 1. janúar nk. Afurðastöðvaverð til bænda hækkar um 1,24 kr. á lítra mjólkur, úr 86,16 kr. í 87,40 kr. Þá hækkar vinnslu- og dreifingarkostnaður mjólkur um 1,51 kr. á lítra mjólkur. Samanlögð hækkun heildsöluverðs er því 2,75 kr. á hvern lítra mjólkur. Verðhækkunin er til komin vegna uppsafnaðra hækkana á vinnslu- og rekstrarkostnaði.

Lesa meira

Niðurstöður um úthlutun á tollkvótum vegna innflutnings á blómum fyrir tímabilið janúar – júní 2017 - 20.12.2016

Miðvikudaginn 14. desember síðastliðinn rann út tilboðsfrestur í tollkvóta á blómum vegna fyrri hluta ársins 2017. 

Lesa meira

Niðurstöður umsókna varðandi úthlutun á tollkvótum vegna innflutnings á ostum frá Noregi, fyrir tímabilið janúar – desember 2017 - 20.12.2016

Föstudaginn 2. desember 2016 rann út umsóknarfrestur í tollkvóta vegna innflutnings á smurostum frá Noregi, fyrir tímabilið janúar – desember 2017, samtals 13.000 kg, sbr. reglugerð nr. 1003/2016.

Lesa meira

Niðurstöður um úthlutun á WTO tollkvóta á landbúnaðarafurðum fyrir tímabilið janúar til júní 2017 - 20.12.2016

Þriðjudaginn 13. desember 2016 rann út umsóknarfrestur um tollkvóta vegna innflutnings á nauta-, svína-,  kinda-, geita- og alifuglakjöti, unnum kjötvörum, smjöri og ostum og eggjum fyrir tímabilið 1. janúar  til 30. júní 2017.

Lesa meira

Niðurstaða úthlutunar á ESB tollkvótum á landbúnaðarafurðum fyrir tímabilið janúar – júní 2017 - 20.12.2016

Þriðjudaginn 13. desember sl. rann út tilboðsfrestur í tollkvóta vegna innflutnings á landbúnaðarafurðum  frá Evrópubandalaginu fyrir tímabilið janúar – júní 2017.

Alls bárust 19 gild tilboð í tollkvótann.

Lesa meira

17. fundur sameiginlegrar fiskveiðinefndar Íslands og Rússlands - 16.12.2016

Jóhann Guðmundsson og Konstantin.V. Drevetnyak

Sautjándi fundur fiskveiðinefnda Íslands og Rússlands um samstarf á sviði sjávarútvegsmála var haldinn í Reykjavík dagana 15.-16. desember 2016. 

Lesa meira

Úttekt á starfsemi Matvælastofnunar - 8.12.2016

Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra hefur falið þeim Bjarna Snæbirni Jónssyni stjórnunarráðgjafa og doktor Ólafi Oddgeirssyni dýralækni, framkvæmdastjóra ráðgjafafyrirtækisins Food Control Consultants Ltd í Skotlandi að fara yfir og gera úttekt á ýmsum þáttum er lúta að rekstri og starfsumhverfi Matvælastofnunar.  

Lesa meira

Til umsagnar: Reglugerð um nánari útfærslu á búnaðarlagasamningi - 8.12.2016

Sveitastörf

Í reglugerðinni er fjallað með nánari hætti um framlög samkvæmt rammasamningi um almenn starfsskilyrði landbúnaðarins og framlög sem ekki falla undir samninga um starfsskilyrði garðyrkju, nautgriparæktar og sauðfjárræktar. Gert er ráð fyrir að reglugerðin taki gildi 1. janúar 2017 eða á sama tíma og breytingar á búvörulögum, búnaðarlögum, tollalögum og lögum um velferð dýra taka gildi. 

Lesa meira

Svæðisbundinn stuðningur við sauðfjárrækt endurskilgreindur - 7.12.2016

Dreifing sauðfjárbúa og svæðisbundinn stuðningur

Í samræmi við ný búvörulög var Byggðastofnun falið síðastliðið vor að útfæra með einfaldari og skýrari hætti en áður svæðisbundinn stuðning fyrir sauðfjárbændur á þeim landsvæðum sem háðust eru sauðfjárrækt. Hingað til hefur verið miðað við mörk sveitarfélaga, en eftir breytinguna verður miðað við fjarlægð frá næsta þéttbýlisstað. 

Lesa meira

Ráðgjafarnefnd Hafrannsóknastofnunar skipuð - 2.12.2016

Hafro

Í lögum um Hafrannsóknastofnun, rannsókna- og ráðgjafarstofnun hafs og vatna er kveðið á um sérstaka ráðgjafarnefndar sem skal vera forstjóra til ráðuneytis um langtímastefnumótun starfseminnar og jafnframt vera tengiliður við hagsmunaaðila um fagleg málefni. Ráðgjafarnefndin er nú fullskipuð og er Ágúst Einarsson formaður hennar.

Lesa meira

Starfshópur um stefnumótun í fiskeldi - 1.12.2016

Fiskeldi

Fiskeldi er ört vaxandi atvinnugrein og mikilvægt er að skilyrði og umgjörð um greinina séu eins og best verður á kosið og í sem mestri sátt við umhverfið. Í því augnamiði hefur verið skipaður starfshópur sem skal vinna við heildar stefnumótun fyrir fiskeldi á Íslandi og skal hann ljúka vinnu sinni eigi síðar en 30. júní 2017.

Lesa meira

Auglýsing um tollkvóta vegna innflutnings á blómum. - 28.11.2016

Skriflegar umsóknir skulu berast til atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis,  fyrir kl. 16:00 þriðjudaginn 6. desember 2016.

Lesa meira

Auglýsing um tollkvóta vegna innflutnings á landbúnaðarvörum frá Evrópubandalaginu. - 24.11.2016

Skriflegar umsóknir skulu berast til atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis, Skúlagötu 4, 101 Reykjavík, 5. hæð, eða á postur@anr.is fyrir kl. 16:00 föstudaginn 2. desember 2016.

Lesa meira

Auglýsing um tollkvóta vegna innflutnings á ostum frá Noregi. - 24.11.2016

Skriflegar umsóknir skulu berast til atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis, Skúlagötu 4, 101 Reykjavík, 5. hæð, eða á postur@anr.is fyrir kl. 16:00 föstudaginn 2. desember 2016.

Lesa meira

Til umsagnar: Reglugerðir um nánari útfærslu á búvörusamningum. - 24.11.2016

Sveitastörf

Í reglugerðunum er fjallað með nánari hætti um framlög samkvæmt búvörusamningnum, m.a. hvaða skilyrði framleiðendur þurfi að uppfylla, umsóknir, framkvæmd og fleira. Gert er ráð fyrir að eftirfarandi reglugerðir taki gildi 1. janúar 2017 eða á sama tíma og breytingar á búvörulögum, búnaðarlögum, tollalögum og lögum um velferð dýra taka gildi. Frestur til að skila umsögnum er til 2. desember 2016.

Lesa meira

Ársfundur Norðuraustur-Atlantshafsfiskveiðiráðsins (NEAFC) 2016 - 21.11.2016

Ársfundur Norðuraustur-Atlantshafsfiskveiðiráðsins, sá 35. í röðinni, var haldinn í London 14.–18. nóvember. Ráðið fer með stjórn fiskveiða utan lögsagna einstakra ríkja á Norðaustur-Atlantshafi. Aðild að því eiga Danmörk (f.h. Færeyja og Grænlands), Evrópusambandið, Ísland, Noregur og Rússland. Jóhann Guðmundsson, skrifstofustjóri í atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu fór fyrir íslensku sendinefndinni á fundinum.

Lesa meira

Samráðshópur um endurskoðun búvörusamninga fullskipaður - 18.11.2016

Búskapur í sveit

Í samræmi við ákvæði nýrra búvörulaga er samráðshópur um endurskoðun búvörusamninga nú fullskipaður. Í hópnum eru sex karlar og sex konur og skal hópurinn hafa lokið störfum fyrir lok árs 2018. 

Lesa meira

Tillögur frá Vestfjarðanefnd til framkvæmda - 16.11.2016

Vestfirðir

Í framhaldi af skýrslu nefndar um samfélags- og atvinnuþróun á Vestfjörðum sem kynnt var í ríkisstjórn 5. september sl. ákvað ríkisstjórnin á fundi sínum í gær að samþykkja tillögur Gunnars Braga Sveinssonar sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra um þau atriði skýrslunnar sem heyra undir verkefnasvið hans.

Lesa meira

Úthlutun almenns og sértæks byggðakvóta - 8.11.2016

Löndun

Samkvæmt lögum um stjórn fiskveiða er 5,3% af heildarafla í hverri fisktegund dregið af leyfilegum heildarafla og varið til ýmissa tímabundinna ráðstafana til þess að auka byggðafestu. Gunnar Bragi Sveinsson sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra hefur úthlutað alls 11.257 tonnum í sértækan og almennan byggðakvóta en ráðstöfunin byggir á þingsályktun 38/145, 2015-2016.

Lesa meira

Strandríkjafundum um kolmunna og norsk-íslenska síld lokið án niðurstöðu um skiptingu - 28.10.2016

Í gær lauk strandríkjafundum um kolmunna og norsk-íslenska síld sem staðið hafa í London síðan á mánudag. Ekki var samið um skiptingu stofnanna milli strandríkjanna en samkomulag varð um að fylgja skyldi ráðgjöf Alþjóða hafrannsóknaráðsins (ICES) um hámarksveiði á árinu 2017.

Lesa meira

Brynja Laxdal ráðin verkefnastjóri Matvælalandsins Íslands - 27.10.2016

Brynja Laxdal

Brynja Laxdal hefur verið ráðin verkefnastjóri verkefnisins Matvælalandið Ísland. Brynja er með meistaragráðu í alþjóðaviðskiptum og markaðsfræði frá Háskóla Íslands. Brynja hefur undanfarin fjögur ár starfað sem markaðsstjóri Meet in Reykjavík, markaðsstofu. Brynja lauk áður BSc prófi í hjúkrunarfræði og hefur starfað á heilbrigðissviðinu bæði sem hjúkrunarfræðingur og verkefnastjóri meðal annars hjá Landlæknisembættinu.

Lesa meira

Tillögur varðandi bætingu á strandveiðikerfinu - 27.10.2016

Að mati starfshóps á vegum atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins ríkir ágæt sátt um þann grunn sem að strandveiðikerfið byggir á. Samtal var haft við helstu hagsmunaaðila og var þar farið yfir kosti og galla á kerfinu og reyndist almennt ekki mikill vilji til grundvallarbreytinga.  Engu að síður þurfi að taka ákveðin atriði til skoðunar, s.s. hvernig hámarka megi aflaverðmæti,  gera refsiákvæði þyngri og bæta öryggismál.

Lesa meira

Kosning nýs stjórnarmanns í Matís - 26.10.2016

Á aðalfundi Matís ohf. 18. október sl. var kosin ný stjórn fyrir stofnunina. Í kjölfar fundarins tilkynnti einn þeirra sem kjörinn var í stjórn að hann myndi ekki taka kjöri. Viðkomandi var skipaður af sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra sem taldi sig hafa vilyrði hans, en það reyndist á misskilningi byggt.

Lesa meira

Skýrsla starfshóps um hvernig treysta megi innviði og búsetu í sveitum - 25.10.2016

Búskapur í sveit

Í rammasamningi um almenn starfsskilyrði landbúnaðarins sem undirritaður var fyrr á þessu ári er mælt fyrir um í bókun að ráðist verði í starf sem miðaði að því að treysta innviði og búsetu í sveitum.

Lesa meira

Guðrún Rósa Þórsteinsdóttir skipaður formaður samráðshóps um endurskoðun búvörusamninga - 21.10.2016

Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra hefur óskað eftir að eftirfarandi aðilar tilnefni fulltrúa í 7 manna samráðshóp, þ.e.  Alþýðusamband Íslands/BSRB, Bændasamtök Íslands (2 fulltrúar), Neytendasamtökin, Samtök afurðastöðva, Samtök atvinnulífsins.

Formaður samráðshópsins verður Guðrún Rósa Þórsteinsdóttir forstöðumaður rannsóknamiðstöðvar Háskólans á Akureyri og er hún skipuð af atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu.

Lesa meira

Ennþá tækifæri til að koma með tillögu í byggðaáætlun 2017-2023 - 13.10.2016

Sveitastörf

Vinna við mótun nýrrar byggðaáætlunar 2017-2023 er komin vel á veg. Byggðastofnun er í forsvari fyrir vinnunni og hafa verið haldnir ótal fundir hringinn í kringum landið m.a. með sveitarfélögum og samráðsvettvöngum landshlutanna.

Lesa meira

Aukið eftirlit, meiri rannsóknir og stefnumótun í fiskeldi - 6.10.2016

Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra hefur ákveðið að hafin skuli vinna við heildar stefnumótun fyrir fiskeldi á Íslandi og að rannsóknir, vöktun og eftirlit skuli aukið.

Lesa meira

"MINDING THE FUTURE" - Alþjóðleg ráðstefna um lífhagkerfið - 5.10.2016

Frá ráðstefnunni

Nú er að ljúka þriggja ára áætlun um norræna lífhagkerfið (NordBio) sem hófst árið 2014 þegar Ísland tók við formennsku í Norrænu ráðherranefndinni. Í tilefni af því stendur nú yfir í Hörpu (5. og 6. október) alþjóðlega ráðstefnan „Minding the future“ þar sem kastljósinu er beint að lífhagkerfinu og þeim möguleikum sem í því felast.  

Lesa meira

Reglugerð um upprunamerkingar á kjöti væntanleg - til hagsbóta fyrir neytendur - 4.10.2016

Í því augnamiði að tryggja rétt neytenda til að vita frá hvaða landi þær kjötvörur eru sem þeir kaupa hefur sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra  sett fram drög að reglugerð þar sem að framleiðendum og innflytjendum er skylt að upprunamerkja kjötafurðir  af svínum, sauðfé, geitum og alifuglum. Sambærilegar reglur eru nú þegar í gildi um upprunamerkingar á nautakjöti.

Lesa meira

Stjórn fiskveiða 2016/2017 - Lög og reglugerðir - 4.10.2016

Stjórn fiskveiða 2016-2017 Lög og reglugerðir

Út er komin sérprentun um stjórn fiskveiða 2016/2017.

Lesa meira

Hver verður búsetuþróun á Íslandi til ársins 2030 - 30.9.2016

Búsetuþróun á Íslandi

Hvaða mun ráða búsetuþróun á Íslandi fram til ársins 2030? Hvert ber að stefna í byggðaáætlun sem er í mótun? Þetta voru á meðal þeirra spurninga sem ræddar  voru á ráðstefnunni „Búsetuþróun á Íslandi til ársins 2030“ sem Byggðastofnun og atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið stóðu fyrir í vikunni.

Lesa meira

"MINDING THE FUTURE" - Alþjóðleg ráðstefna um lífhagkerfið 5. og 6. okt. - 29.9.2016

NordBio

Nú er að ljúka þriggja ára áætlun um norræna lífhagkerfið (NordBio) sem hófst árið 2014 þegar Ísland gegndi formennsku í Norrænu ráðherranefndinni. Í tilefni af því er boðað til ráðstefnu í Hörpu, þar sem gott tækifæri gefst til að fræðast um lífhagkerfið og NordBio verkefnin, heyra um alþjóðlega strauma og stefnur á þessu sviði og leggja á ráðin um það hvernig framtíðin eigi að líta út. 

Lesa meira

ESA telur íslenska löggjöf um innflutning á vörum úr eggjum og mjólk brjóta í bága við EES samninginn - 15.9.2016

ESA

Eftirlitsstofnun EFTA (ESA) birti í dag rökstutt álit sitt þess efnis að gildandi lög á Íslandi, sem leyfisbinda og setja tilgreind skilyrði fyrir innflutningi á vörum úr eggjum og mjólk, séu ekki í samræmi við skuldbindingar Íslands samkvæmt EES-samningnum. 

Lesa meira

Gunnar Bragi sækir ráðstefnuna „Our Ocean“ í Washington - 14.9.2016

Our Ocean

Gunnar Bragi Sveinsson sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra sækir þriðju „Our Ocean“ ráðstefnuna sem haldin verður 15. og 16. september í Washington. Ráðstefnan er haldin að frumkvæði Johns Kerrys, utanríkisráðherra Bandaríkjanna og fjallar hún um vernd hafsvæða, sjálfbæra nýtingu á auðlindum hafsins, mengun sjávar og áhrif hnattrænnar hlýnunar á höfin.

Lesa meira

Samningur um eflingu náms í Fisktækni á landsbyggðinni - 14.9.2016

Fisktækniskóli

Í síðastliðinni viku var samstarfssamningur milli atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins og Fisktækniskóla Íslands um áframhaldandi stuðning við eflingu og uppbyggingu náms í fisktækni undirritaður. Ráðuneytið hefur styrkt þeta verkefni frá árinu 2014 og á þessu ári verður grunnnám í fisktækni í boði á Sauðárkróki , Höfn í Hornafirði og Dalvík.

Lesa meira

Niðurstöður strandveiða 2016 - 30.8.2016

Við breytingar á úthlutunum aflaheimilda milli svæða fyrir árið 2016 var tilgangurinn m.a. að ná meiri jöfnuði á meðalveiði á bát. Á strandveiðivertíðinni sem nú er nýlokið náðist það markmið að ná jafnari meðalveiði á bát. Svæði D sker sig hins vegar töluvert úr en þar er veiði að jafnaði mun lakari en á hinum svæðunum.  Vannýtt aflaheimild hefur verið í lok tímabila töluverð á svæði D samanborið við önnur svæði, slíkt á þó ekki við vegna ársins 2016 þar sem allar aflaheimildir nýttust.

Lesa meira

Gunnar Bragi fundar með sjávarútvegsráðherra Noregs - 19.8.2016

Gunnar Bragi og Per Sandberg

Gunnar Bragi Sveinsson sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra og Per Sandberg  sjávarútvegsráðherra Noregs funduðu á þriðjudaginn í Þrándheimi. Ræddu ráðherrarnir meðal annars stöðu sjávarútvegs í ríkjunum, ástand fiskveiðistofna  og samvinnu ríkjanna í sjávarútvegi þar með talið á alþjóðavettvangi.

Lesa meira

Um úthlutun byggðakvóta á fiskveiðiárinu 2016/2017 - 3.8.2016

Fiskur á ís

Á fiskveiðiárinu 2016/2017 mun sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra úthluta aflamarki til stuðnings byggðarlögum samkvæmt reglugerð 640/2016.

Aflamarkið kemur af frádregnu 5,3% af heildarafla hverrar tegundar samkvæmt lögum um stjórn fiskveiða 116/2006. Undir aflamarkið fellur m.a afli til línuívilnana, strandveiða, rækju og skelbóta, frístundaveiða, áframeldi á þorski og byggðastuðnings.

 

Lesa meira

Ertu með tillögu í Byggðaáætlun 2017-2023 - 26.7.2016

Ísland

Markviss vinna við nýja byggðaáætlun sem mun gilda fyrir árin 2017-2023 hefur staðið yfir undanfarna mánuði og hefur mikil áhersla verið lögð á samráð og samtal við sveitarfélög og einstaklinga um allt land. Nú gefst öllum kostur á að koma með tillögur í byggðaáætlunina. 

Lesa meira

Niðurstöður um úthlutun á EFTA tollkvóta 2016-2017 - 21.7.2016

Mánudaginn 13. júní 2016 rann út umsóknarfrestur um EFTA tollkvótum á landbúnaðarvörum frá Noregi og Sviss, vegna innflutnings á nautakjöti úr vörulið ex0210.xxxx og ostum 0406.xxxx fyrir tímabilið 1. júlí 2016 – 30. júní 2017.

Lesa meira

Heimsókn hr. Marek Gróbarczyk sjávarútvegsráðherra Póllands - 8.7.2016

Undirskrift hr. Marek Gróbarczyk og Gunnar Bragi Sveinsson

Gunnar Bragi Sveinsson sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra fundaði í gær með Marek Gróbarczyk ráðherra sjávarútvegsmála Póllands. Ræddu þeir meðal annars samstarf ríkjanna á sviði sjávarútvegs. Þá ræddu þeir einnig möguleika á frekari viðskiptum á milli landanna og samstarf á sviði skipasmíða.

Lesa meira

Heimild til að flytja aflaheimild í makríl milli ára eykst um 10% - 30.6.2016

Gunnar Bragi Sveinsson, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, hefur samþykkt beiðni útgerða um að hverju skipi verði heimilt að flytja allt að 20% af úthlutuðum aflaheimildum í makríl frá árinu 2016 til ársins 2017

Lesa meira

Ákvörðun veiðigjaldsnefndar um veiðigjald fiskveiðiárið 2016/2017. - 29.6.2016

Veiðigjaldsnefnd hefur ákvarðað veiðigjald helstu nytjastofna á Íslandsmiðum fyrir næsta fiskveiðiár. Veiðigjaldanefnd er skipuð samkvæmt lögum 74/2012  fólki sem hefur þekkingu á sviði hagfræði, sjávarútvegsmála og reikningshalds.

Lesa meira

Lífhagkerfisstefna 2016 - 29.6.2016

Lífhagkerfisstefna 2016

Á vegum sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra hefur farið fram vinna við setningu stefnu um eflingu lífhagkerfisins á Íslandi.

Lesa meira

Heildsöluverð á mjólk og mjólkurafurðum hækkar um 2,5% - 28.6.2016

Hyrnd kýr

 

Verðlagsnefnd búvara hefur tekið samhljóða ákvörðun um að heildsöluverð á mjólk og mjólkurafurðum hækki um 2,5% þann 1. júlí 2016.

 

Lesa meira

Niðurstöður um úthlutun á WTO tollkvóta 2016 - 28.6.2016

Fimmtudaginn 9. júní 2016 rann út umsóknarfrestur um tollkvóta vegna innflutnings á nauta-, svína-,  kinda-, geita- og alifuglakjöti, unnum kjötvörum, smjöri og ostum og eggjum fyrir tímabilið 1. júlí  til 31. desember 2016.

Lesa meira

Samningar tókust um loðnuvertíðina 2016/17 - 27.6.2016

Loðna

Samingafundur um loðnu var haldinn í Álasundi 22.-24. júní 2016 milli Íslands, Grænlands og Noregs. Meginefni fundarins var að ná samningi um vertíðina 2016/17.

Lesa meira

Leyfilegur heildarafli fiskveiðiárið 2016-17. Ráðgjöf Hafrannsóknastofnunar fylgt líkt og undanfarin ár. - 24.6.2016

Fiskur á ís

Gunnar Bragi Sveinsson, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, hefur tekið ákvörðun um heildarafla tiltekinna fisktegunda fyrir næsta fiskveiðiár, 2016/2017 eftir samráð í ríkisstjórn

Lesa meira

Opinber heimsókn hr. Zhi Shuping gæðamálaráðherra Kína - 23.6.2016

Undirskrift hr. Zhi Shuping og Gunnar Bragi Sveinsson

Á fundi sínum í gær undirrituðu Gunnar Bragi Sveinsson sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra og Zhi Shuping ráðherra gæðamála í Kína samning þar sem fram kemur að tilteknar fiskafurðir og lifandi hross uppfylli heilbrigðiskröfur kínverskra stjórnvalda.

Lesa meira

Punktar varðandi aflaráðgjöf og ákvörðun um heildarafla fyrir fiskveiðiárið 2016-2017 - 23.6.2016

Hafro

Þann 8. júní 2016, kynnti Hafrannsóknastofnun ráðgjöf sína um heildarafla nytjastofna á fiskveiðiárinu 2016-2017. Í kjölfarið átti ráðherra samráðsfundi með fulltrúum frá Samtökum fyrirtækja í sjávarútvegi, Landssambandi smábátaeigenda og samtökum sjómanna, þar sem leitað var eftir viðhorfum þessara aðila til ráðgjafarinnar.

Lesa meira

Áfangaskýrsla um veikindi hrossa á Kúludalsá - 14.6.2016

Mynd: Norden

Í upphafi árs 2013 fól atvinnuvega- og nýsköpunarráðherra tveimur sérfræðingum að gera rannsókn á veikindum hrossa á Kúludalsá við Hvalfjörð.

Lesa meira

21. ráðstefna sjávarútvegsáðherra Norður-Atlantshafsins í St. Pétursborg 8-11. júní 2016 - 13.6.2016

Ráðherrar þjóðanna á NAFMC

Þema ráðstefnunar að þessu sinni var "Vísindalegar rannsóknir sem verkfæri til þess að tryggja sjálfbærar fiskveiðar og vistkerfi sjávar.

Lesa meira

Niðurstöður um úthlutun á tollkvótum vegna innflutnings á blómum fyrir tímabilið júlí - desember 2016 - 10.6.2016

Miðvikudaginn 8. júní síðastliðinn rann út tilboðsfrestur í tollkvóta á blómum vegna seinni hluta ársins 2016.

Lesa meira

Styrkir veittir úr þróunarfjárframlagi til hrossaræktar fyrir árið 2016 - 10.6.2016

Mynd: Norden

Úthlutað hefur verið úr sjóði þróunarfjárframlags til hrossaræktar fyrir árið 2016. Markmið styrkveitinganna er að efla markaðssókn og ræktun íslenska hestsins. Lögð er megin áhersla á að styrkja átaks- og nýsköpunarverkefni sem geta orðið sjálfbær eftir að þróunartímabili þeirra lýkur, útgáfu- og kynningarstarfsemi og hagnýtar rannsóknir. Úthlutað var 5,6 milljónum króna í þetta sinn.

Lesa meira

Auglýsing um WTO-tollkvóta vegna innflutnings á kjöti, smjöri, ostum, fuglseggjum og afurðum þeirra og unnum kjötvörum - 9.6.2016

Með vísan til 65. gr. búvörulaga nr. 99/1993 og með vísan til reglugerðar nr. 511/2016 er hér með auglýst eftir umsóknum um tollkvóta fyrir innflutning á nauta-, svína- kinda-, geita- og alifuglakjöti, smjöri, ostum, fuglseggjum og afuðum þeirra og unnum kjötvörum fyrir tímabilið 1. júlí  til 31. desember 2016.

Lesa meira

Hafrannsóknastofnun leggur til aukningu á þorskafla á næsta fiskveiðiári - 9.6.2016

Hafrannsóknastofnun kynnti í dag skýrslu um ástand helstu nytjastofna og veiðiráðgjöf fyrir fiskveiðiárið 2016/2017. Þar kemur m.a. fram að hrygningarstofn þorsks hefur ekki mælst stærri í 40 ár og almennt er staða helstu nytjastofna sterk. Leggur stofnunin til að þorskafli verði aukin um 5.000 tonn - og verði alls 244 þúsund tonn.

Lesa meira

Greinargerð starfshóps um arðskrár veiðifélaga - 7.6.2016

Starfshópur um endurskoðun löggjafar og framkvæmd laga og stjórnvaldsreglna um arðskrár veiðifélaga hefur skilað greinargerð til sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra.

Starfshópurinn fór yfir 33 matsgerðir um arðskrár veiðifélaga sem lokið var á árunum 2010-2015. Í tillögum starfshópsins er sérstaklega horft til þriggja þátta; þróun matsþátta, kostnaðar við arðskrármöt og mönnun matsnefnda.

Lesa meira

Auglýsing um tollkvóta vegna innflutnings á landbúnaðarvörum frá Noregi og Sviss. - 7.6.2016

Umsóknir skulu berast  til atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis, að Skúlagötu 4, 101 Reykjavík, bréflega eða á postur@anr.is, fyrir kl. 15:00 mánudaginn 13. júní 2016.

Lesa meira

Samningur um hafnríkisaðgerðir til að uppræta ólöglegar veiðar öðlast gildi - 6.6.2016

Matvælastofnun Sameinuðu þjóðanna

Hinn 5. júní 2016 öðlaðist gildi samningur Matvæla- og landbúnaðarstofnunar Sameinuðu þjóðanna um hafnríkisaðgerðir til að fyrirbyggja, hindra og uppræta ólöglegar, ótilkynntar og eftirlitslausar veiðar Samningurinn var undirritaður af fulltrúa Íslands 22. nóvember 2009.

Lesa meira

Auglýsing um tollkvóta vegna innflutnings á blómum. - 24.5.2016

Skriflegar umsóknir skulu berast til atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytis, Skúlagötu 4, 101 Reykjavík, 5. hæð, fyrir kl. 15:00, 1. júní 2016.

Lesa meira

Efnahagslegur fjölbreytileiki mikilvægur - 23.5.2016

Gunnar Bragi Sveinsson ráðherra byggðamála opnaði í gær ráðstefnuna „Nordic Ruralities: Crisis and Resilence“. Um þrjú hundruð sérfræðingar á sviði byggðamála frá 27 löndum kynna rannsóknir sínar á ráðstefnunni sem haldin er í Háskólanum á Akureyri og stendur fram á þriðjudag.

Lesa meira

Matvælalandið Ísland býr yfir miklum möguleikum - 19.5.2016

Á ráðstefnunni „Matur er mikils virði“ sem haldin var í Hörpu í dag var sjónum beint framtíðinni og leiðum til að auka verðmæti þeirra ríkulegu matarauðlinda sem Íslendingar búa yfir. Flutti Gunnar Bragi sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra þar setningaræðu en aðal fyrirlesari ráðstefnunar var Birthe Linddal, danskur sérfræðingur í framtíðarfræðum sem hélt erindi um strauma og stefnur í matargeiranum.

Lesa meira

Til umsagnar: Reglugerð um lítil matvælafyrirtæki og hefðbundin matvæli - 18.5.2016

Markmiðið með nýrri reglugerð um lítil matvælafyrirtæki og hefðbundin matvæli er að auðvelda sláturhúsum, fiskmörkuðum og litlum matvælafyrirtækjum að uppfylla kröfur í hollustuhátta- og eftirlitsreglugerðum. Reglugerðardrögin eru birt til kynningar og umsagnar og skulu athugasemdir berast í síðasta lagi 16. júní.

Lesa meira

Mælt fyrir frumvarpi til laga um breytingu á búvörulögum, búnaðarlögum og tollalögum - 17.5.2016

Kýr

Gunnar Bragi Sveinsson sjávarútvegs og landbúnaðarráðherra mælti í dag fyrir breytingum á búvörulögum. Í framsöguræðunni sagði hann að það þyrfti að breyta núverandi kerfi; auðvelda nýliðun í stétt bænda og gera stuðningsformin almennari og minna háð einstökum búgreinum til að opna möguleika á nýtingu nýrra tækifæra.

Lesa meira

Matvælalandið Ísland - Ráðstefna 19. maí - 4.5.2016

Nýir straumar og markaðssetning matvæla verða viðfangsefni ráðstefnu sem Matvælalandið Ísland stendur fyrir í Hörpu fimmtudaginn 19. maí. Aðalfyrirlesari verður Birthe Linddal sérfræðingur í framtíðarfræðum og mun hún ræða nýjustu strauma og stefnur í matargeiranum.

Lesa meira

Leyfður heildarafli á rækju við Snæfellsnes 820 tonn - 29.4.2016

Nýlegur rannsóknarleiðangur Hafrannsóknastofnunar sýnir sterka stöðu rækjustofnsins við Snæfellsnes og mældist stofnvísitalan yfir meðallagi. Í ljósi þessa hefur heildarafli á rækju ákveðinn 820 tonn á komandi vertíð sem hefst 1. maí og er það í samræmi við ráðgjöf Hafrannsóknastofnunar.

Lesa meira

Gunnar Bragi ræddi málefni landbúnaðar og sjávarútvegs við framkvæmdastjóra Evrópusambandsins - 28.4.2016

Gunnar Bragi Sveinsson sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra átti í dag fundi með þeim Phil Hogan, framkvæmdastjóra landbúnaðarmála og Karmenu Vella, framkvæmdastjóra sjávarútvegsmála hjá Evrópusambandinu.

Lesa meira

Gunnar Bragi fundaði með sjávarútvegsráðherrum Kanada og Noregs - 28.4.2016

Samstarf á sviði sjávarútvegs og mikilvægi góðrar umgengni og sjálfbærrar nýtingar á fiskistofnum voru meginatriðin á fundum Gunnars Braga Sveinssonar sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra með Per Sandberg sjávarútvegsráðherra Noregs og Hunter Tootoo sjávarútvegsráðherra Kanada.

Lesa meira

Til umsagnar: Reglugerð um skráningu afurðarheita - 26.4.2016

Lög um vernd afurðarheita voru samþykkt á Alþingi á haustþingi. Samkvæmt þeim geta framleiðendur sótt um sérstaka vernd fyrir afurðir sínar sem framleiddar eru á tilteknu svæði eða eftir tiltekinni framleiðsluaðferð. Meðfylgjandi eru drög að reglugerð þar sem mælt er fyrir um nánari útfærslu laganna. Athugasemdir skulu berast fyrir 11. maí. 

Lesa meira

Fyrirkomulag strandveiða 2016 - 26.4.2016

Aukning verður á veiðiheimildum á svæðum A og B fyrir strandveiðibáta á strandveiðitímabilinu sem hefst 2. maí og stendur til 31. ágúst 2016. Önnur ákvæði um veiðisvæði, veiðidaga, hámarksafla á dag og fjölda handfærarúlla verða óbreytt frá fyrri árum.

Lesa meira

Gunnar Bragi fer á sjávarútvegssýninguna í Brussel - 25.4.2016

Gunnar Bragi sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra mun í vikunni sækja sjávarútvegssýningarnar í Brussel. Á fjórða tug íslenskra fyrirtækja kynna afurðir sínar, vörur og tæknilausnir á þessum mikilvægu sjávarútvegssýningum. Í ferðinni mun Gunnar Bragi jafnframt eiga fundi með sjávarútvegsráðherrum Noregs og Kanada sem og sjávarútvegs- og landbúnaðarstjórum Evrópusambandsins.

Lesa meira

Samkomulag um loftslagsvænni landbúnað - 19.4.2016

Sigrún Magnúsdóttir, umhverfis- og auðlindaráðherra, Gunnar Bragi Sveinsson, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra og Sindri Sigurgeirsson, formaður Bændasamtaka Íslands undirrituðu í dag samkomulag um gerð vegvísis um minnkun losunar gróðurhúsalofttegunda frá landbúnaði.

Lesa meira

Gunnar Bragi ræddi áskoranir og aðgerðir á ársfundi Byggðastofnunar - 16.4.2016

Áskoranir og aðgerðir í byggðamálum voru megininntakið í ræðu Gunnars Braga Sveinssonar sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra á ársfund Byggðastofnunar sem haldinn var í gær. Á fundinum var tilkynnt um hverjir skipa nýja stjórn Byggðastofnunar 2016-2017 en formaður hennar er Herdís Á Sæmundsdóttir.

Lesa meira

Samningur við Rússa um veiðar í Smugunni - 13.4.2016

Ísland og Rússland undirrituðu í dag samning um veiðar íslenskra skipa á árinu 2016 í rússneskri lögsögu og munu Íslendingar samkvæmt honum  geta veitt allt að 8.158 tonn af þorski. Þar ef eru 5.098 tonnum úthlutað beint en eftir er að semja um verð vegna 3.060 tonna sem íslenskar útgerðir hafa rétt til að kaupa af Rússum.

Lesa meira

Grásleppuveiðidögum fjölgað úr 20 í 32 - 12.4.2016

Grásleppa

Grásleppuveiðin í ár hefur farið afar vel af stað og hefur nú verið ákveðið að fjölga dögum við grásleppuveiðar úr 20 í 32. Þar með verða veiðidagar jafnmargir og þeir voru í fyrra, en þá veiddust um 6.400 tonn af grásleppu. 

Lesa meira

Innkaupastefna fyrir atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið og stofnanir sem undir það heyra - 8.4.2016

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið

Með vel skilgreindri innkaupastefnu vill atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið skapa traust og áreiðanlegt umhverfi í innkaupum og tryggja að öll innkaup séu hagkvæm, opin, ábyrg og sanngjörn.

Lesa meira

Gunnar Bragi Sveinsson er nýr sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra - 8.4.2016

Gunnar Bragi Sveinsson tók í dag við embætti sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra af Sigurði Inga Jóhannssyni. Gunnar Bragi var kosinn á þing fyrir Framsóknarflokkinn í Norðvesturkjördæmi 2009 og var formaður þingflokksins til ársins 2013 er hann tók við embætti utanríkisráðherra.

Lesa meira

Leyfilegur heildarafli á kolmunna aukinn um 30% - 5.4.2016

Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra hefur ákveðið að auka aflaheimildir Íslands í kolmunna á árinu 2016 um rúm 39 þúsund tonn þ.a. leyfilegur heildarafli verður 163.570 tonn.

Lesa meira

Háskólanám í Vestmannaeyjum í haftengdri nýsköpun - 23.3.2016

Á undanförnum árum hefur orðið mikil verðmætaaukning í sjávarútvegi vegna margháttaðrar nýsköpunar sem byggist á samstarfi hefðbundins sjávarútvegs og fyrirtækja m.a. í líftækni, upplýsingatækni, véltækni og fjölmörgum öðrum atvinnugreinum. Næsta haust hefst kennsla í haftengdri nýsköpun í Vestmannaeyjum og er námið á vegum Háskólans í Reykjavík í samstarfi við Háskólann á Akureyri.

Lesa meira

Sigurður Guðjónsson verður forstjóri Hafrannsóknastofnunar, rannsókna- og ráðgjafastofnunar hafs og vatna - 22.3.2016

Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra hefur skipað Sigurð Guðjónsson forstjóra Hafrannsóknastofnunar, rannsókna- og ráðgjafastofnunar hafs og vatna frá og með 1. apríl 2016. Um er að ræða nýja stofnun sem tekur til starfa þann 1. júlí 2016 við sameiningu Hafrannsóknastofnunar og Veiðimálastofnunar.

Lesa meira

Tilnefningar í starfshópa - 18.3.2016

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið

Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra hefur óskað eftir tilnefningum í starfshóp til að kanna áhrif tollasamnings við ESB og áhrif nýrra reglugerða um velferð búfjár. Starfshópnum er ætlað  það hlutverk að kanna áhrif tollasamningsins á einstakar búgreinar, einkum svína og alifuglaræktendur. Jafnframt skal hópurinn meta kostnað og áhrif sem nýjar reglugerðir um velferð búfjár hafa á einstaka búgreinar.

Lesa meira

Markaðsverkefni um kynningu á íslenska hestinum - Horses of Iceland - 17.3.2016

Samfélag íslenska hestsins hefur tekið höndum saman um markaðsverkefni til að auka verðmætasköpun sem byggir á íslenska hestinum, styrkja ímynd hans í vitund fólks um allan heim og byggja upp sterkt vörumerki undir heitinu „Horses of Iceland“. Í dag var undirritað samkomulag um fjármögnun og þátttöku fjölmargra aðila í verkefninu næstu fjögur árin.

Lesa meira

Reglugerð um hrognkelsaveiðar - 16.3.2016

Heimilt að hefja veiðar 26. mars 2016.

Lesa meira

Sjávarútvegsráðherrar Íslands og Noregs funduðu í Bergen - 9.3.2016

Sigurður Ingi Jóhannsson sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra þingaði með norskum starfsbróður sínum, Per Sandberg, í Bergen í fyrri viku. Vel fór á með ráðherrunum, góður andi ríkti á fundinum enda eru samskipti ríkjanna á sviði sjávarútvegs almennt góð. 

Lesa meira

Nauðsynlegt námskeið fyrir dúnmatsmenn - 9.3.2016

Námskeiðið Æðarrækt og æðardúnn er ætlað þeim sem vilja öðlast réttindi eða viðhalda réttindum sem dúnmatsmenn. Þá er námskeiðið einnig ætlað öllu áhugafólki um æðarrækt, m.a. þeim mörgu sem hafa hugleitt það að hefja æðarrækt.

Lesa meira

Styrkir til lokaverkefna á sviði byggðamála - 3.3.2016

Ísland

Byggðastofnun auglýsir styrki til meistaranema sem vinna að lokaverkefnum á sviði byggðamála, tengdum byggðaáætlun 2014-2017. Til úthlutunar er allt að ein milljón og stefnt að því að veita fjóra styrki. Umsóknarfrestur er til 31. mars. 

Lesa meira

Framlengdur umsagnarfrestur um drög að frumvarpi um öflun sjávargróðurs í atvinnuskyni. - 25.2.2016

Sjávargróður

Frestur til umsagna var upphaflega veittur til 29. febrúar 2016, en hér með er hann framlengdur til 7. mars 2016. Í fréttinni er jafnframt hljóðupptaka frá fundinum.

Lesa meira

Ný skýrsla RHA um ráðstöfun aflamarks og áhrif þess á byggðafestu - 24.2.2016

Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson fól á síðasta ári Rannsóknamiðstöð Háskólans á Akureyri (RHA) að leggja sérstakt mat á byggðafestuáhrif hinna einstöku aðgerða vegna atvinnu-, félags- og byggðaráðstafana í fiskveiðistjórnarkerfinu og jafnframt hvort einhverjar aðrar leiðir væru hentugri til að tryggja byggðafestuna. 

Lesa meira

Sókn í landbúnaði - nýir búvörusamningar - 19.2.2016

Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra og efnahags- og fjármálaráðherra hafa fyrir hönd ríkisins undirritað nýja samninga við bændur; svo kallaða búvörusamninga, Samningunum er ætlað að skapa landbúnaðinum ramma til að auka verðmætasköpun og nýta sem best tækifærin sem felast í sveitum landsins í þágu bænda, neytenda og samfélagsins alls.

Lesa meira

Kynningar- og samráðsfundur 24. febrúar um drög að frumvarpi um öflun sjávargróðurs í atvinnuskyni - 19.2.2016

Sjávargróður

Kynningar- og samráðsfundur um drög að frumvarpi um öflun sjávargróðurs í atvinnuskyni verður haldinn miðvikudaginn 24. febrúar kl. 13 í húsi atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins, Skúlagötu 4. Frestur til að gera athugasemdir við drögin er til og með 29. febrúar.

Lesa meira

Öflun sjávargróðurs í atvinnuskyni - frumvarpsdrög til umsagnar - 15.2.2016

Á vegum sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra hafa verið sett upp meðfylgjandi drög að frumvarpi til laga um breytingu á ýmsum lögum á sviði sjávarútvegs (öflun sjávargróðurs í atvinnuskyni). Veittur er frestur til að gera athugasemdir við drögin til og með 29. febrúar 2016. 

Lesa meira

Styrkir til hrossaræktar - 11.2.2016

Mynd: Norden

Markmið styrkveitinganna er að efla markaðssókn og ræktun íslenska hestsins. Lögð er megin áhersla á að styrkja átaks- og nýsköpunarverkefni sem geta orðið sjálfbær eftir að þróunartímabili þeirra lýkur, útgáfu- og kynningarstarfsemi og hagnýtar rannsóknir. Sjóðurinn hefur til ráðstöfunar 5,6 milljónir króna.

Lesa meira

Norsk þingmannanefnd kynnir sér stjórnkerfi fiskveiða við Ísland - 9.2.2016

Dagana 8.-9. febrúar 2016 var atvinnuveganefnd norska Stórþingsins á Íslandi, til að kynna sér stjórnkerfi íslensks sjávarútvegs og starfsemi íslenskra sjávarútvegsfyrirtækja. Nokkur stjórnmálaleg umræða er nú í Noregi um hvernig megi bæta samkeppnishæfni norsks sjávarútvegs og er í því ljósi m.a. litið til reynslu og þekkingar Íslendinga. 

Lesa meira

Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið auglýsir eftir styrkumsóknum - 9.2.2016

Umsóknarfrestur rennur út á miðnætti 21. febrúar 2016.

Lesa meira

Fiskveiðinefndir Íslands og Grænlands funduðu í Nuuk - 8.2.2016

Ísland og Grænland

Á fundi fiskveiðinefnda þjóðanna sem haldinn var í Nuuk 2.-3. febrúar var m.a. farið yfir stöðu sameiginlegra fiskstofna, skipst á gögnum um veiði, fjallað um samstarf þjóðanna á alþjóðavettvangi og sameiginlega rafræna afladagbók. Jafnframt var rætt almennt um vísindasamstarf þjóðanna sem hefur aukist jafnt og þétt hin síðari ár.

Lesa meira

Sex sækja um stöðu forstjóra Hafrannsóknastofnunar - 2.2.2016

Alls bárust sex umsóknir um stöðu forstjóra Hafrannsóknastofnunar, rannsókna- og ráðgjafarstofnunar hafs og vatna en umsóknarfrestur rann út 31. janúar. Skipuð hefur verið þriggja manna nefnd til að meta hæfni umsækjenda. Skipað verður í embættið til fimm ára frá og með 1. apríl 2016.

Lesa meira

Styrkir til rannsókna á sviði byggðamála - 25.1.2016

Ísland

Byggðarannsóknasjóður auglýsir eftir umsóknum um styrki til rannsókna á sviði byggðamála árið 2016. Tilgangur sjóðsins er að efla byggðarannsóknir og bæta þannig þekkingargrunn fyrir stefnumótun og aðgerðir í byggðamálum.

Lesa meira

Jóhann Sigurjónsson sérstakur erindreki stjórnvalda um málefni hafsins - 7.1.2016

Jóhann Sigurjónsson

Jóhann Sigurjónsson forstjóri Hafrannsóknastofnunar fer til starfa í utanríkisráðuneytinu þann 1. apríl n.k. Jóhann verður sérstakur erindreki íslenskra stjórnvalda varðandi málefni hafsins.

Lesa meira